FIFA 22 Flair Shot

FIFA 22 Flair Shot

Learn how to score goals using flair shots in FIFA 22.

FIFA 21 Flair Shot

FIFA 21 Flair Shot

How to score by flair shots on FIFA 21? Learn about Flair Shot here.

FIFA 20 Flair Shot

FIFA 20 Flair Shot

How to score by flair shots on FIFA 20? Learn about Flair Shot here.