FIFA 23 Player Ratings

FIFA 23 Player Ratings

FIFA 23 Player Ratings - Top 100 highest rated players in FIFA 23 game (EA Sports FC 23).

FIFA 21 Player Ratings

FIFA 21 Player Ratings

FIFA 22 Player Ratings - The best 100 players in EA Sports FIFA 21.