Home   ≫   FIFA Soundtrack   ≫   FIFA 10 Soundtrack   ≫   Ramallah Tel Aviv

Ramallah Tel Aviv - Balkan Beat Box (feat. Tomer Yosef and Saz)

Song Ramallah Tel Aviv
Artist Balkan Beat Box (feat. Tomer Yosef and Saz)
Album Nu Med
Genre World
Country Israel
Language Hebrew
Soundtrack FIFA 10
Download iTunes

Ramallah Tel Aviv - Balkan Beat Box (feat. Tomer Yosef and Saz) Lyrics

הופ תל אביב, יאללה אלה מרמאללה
כל השכנים משחקים על המגרש
אולי מכל הדיבורים יבוא שלום אינשאללה
אולי אחרי הכל יקום פה דור חדש
לא צריך לדון, צריך ללכת הלאה
זה קצת יכאב אבל שווה את העבר
מה שהיה היה - עיוור אותנו ככה
הילדים צריכים עתיד חדש
וואלה לא מבין את אלה שיושבים למעלה
וגם לא את אלה שמבדילים בין אלוהים לאללה
יאלה, מה קרה? אתם לא רואים מה קורה פה מסביב
עכשיו זה זמן של כל ילדי רמאללה-ת"א
לא לקחת חלק בטיפשות של הפוליטיקאים
בלי עיניים, שרצים בזיגזג כדי לגעת בשמיים
אתה תמים וזה טעים עוד לא נגס מהחיים וכבר
נשאב למוות של טיפשים
כבר גויס למלחמה, הוא כבר ילדון של נקמה
הוא יהרוג ילדון אחר כי לא תמיד היה חסר
לא לומדים להתבגר, לומדים להתגבר
לא מבין מה. מחפש את האשמה מוצא את אמא אדמה
הופ תל אביב, יאללה אלה מרמאללה
כל השכנים משחקים על המגרש
אולי מכל הדיבורים יבוא שלום אינשאללה
אולי אחרי הכל יקום פה דור חדש
לא צריך לדון, צריך ללכת הלאה
זה קצת יכאב אבל שווה את העבר
מה שהיה היה - עיוור אותנו ככה
הילדים צריכים עתיד חדש