FIFA Mobile 21 Players - Page 335

FIFA Mobile 21 players information, FIFA Mobile 21 top players and ratings.

  [RESET]
OVR Player
45
CM
Ronan McKinley
McKinley
CM
45
CB
Zhou Xiao
Zhou Xiao
CB
45
CM
Dan Bartlett
Bartlett
CM
45
CB
Wang Zhenghao
Wang Zhenghao
CB
45
ST
Edmund Lalrindika
Lalrindika
ST
45
CB
Xia Ao
Xia Ao
CB
45
CB
Wang Shilong
Wang Shilong
CB