FIFA 20   /   Squad Building Challenges   /   Patrick Vieira

Patrick Vieira

Exchange 32 Icon Swaps II Items to earn Icon Patrick Vieira


Rewards

Icon Vieira (Untradeable) x 1


Challenges

Exchange 11 Icon Swaps II Items

Rewards: 250 Coins

Exchange 10 Icon Swaps II Items

Rewards: 250 Coins

Exchange 2 Icon Swaps II Items

Rewards: 250 Coins