Japan

  [RESET]
OVR Player
Takashi Inui
LM
Takashi Inui
LM
Shinji Kagawa
CAM
Yu Kobayashi
ST
Yasuhito Endo
CDM
Takashi Inui
LM
Keisuke Honda
CAM
Shinji Kagawa
CAM
Yu Kobayashi
RM
Kengo Nakamura
CAM
Takashi Inui
LM
Takashi Inui
LM
Shinji Okazaki
CF
Shinji Okazaki
CF
Maya Yoshida
CB
Junya Ito
RM
Kengo Nakamura
CAM
Kengo Nakamura
CAM
Yosuke Kashiwagi
CM
Yu Kobayashi
ST
Yu Kobayashi
ST
Wataru Endo
CB
Takashi Inui
LM
Takashi Inui
LM
Keisuke Honda
RW
Keisuke Honda
RM
Shinji Okazaki
CF
Yūya Ōsako
CF
Yūya Ōsako
CF
Makoto Hasebe
CDM
Ryota Morioka
CAM
Ryota Morioka
CAM
Yoshinori Mutō
ST
Yoshinori Mutō
ST
Yu Kobayashi
ST
Hiroshi Kiyotake
CAM
Yuma Suzuki
ST
Genki Haraguchi
RM
Genki Haraguchi
RM
Genki Haraguchi
LM
Ryota Morioka
CAM
Hiroki Sakai
RB
Yuya Kubo
CF
Maya Yoshida
CB
Gaku Shibasaki
CDM
Yusuke Maruhashi
LB
Gōtoku Sakai
RB
Takashi Usami
LM
Takashi Usami
RM
Takashi Usami
RM